Πρόγραμμα Ξεναγήσεων 2019 – OPEN TOURS

OPEN TOURS 2019

Στο πρόγραμμα των ξεναγήσεων που πραγματοποιήθηκαν στις 6 & 7 Απριλίου 2019 συμμετείχαν τα παρακάτω κτίρια

  • Είδος κτιρίου
  • Περιοχή
  • Περίοδος
  • Ωράριο
  • Προσβασιμότητα ΑμεΑ