Πρόγραμμα Ξεναγήσεων 2021 – MADE IN ATHENS

MADE IN ATHENS 2021  

Βίντεο με συνεντεύξεις με 5 δημιουργούς της Αθήνας που παρουσιάζουν τις τεχνικές τους

  • Είδος κτιρίου
  • Περιοχή
  • Περίοδος
  • Δράση