ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Νεοκλασικό του 1905, που στεγάζει το Εθνικό Τυπογραφείο και το μουσείο του.

ΩΡΑΡΙΟ
04/04 10:00-14:00
05/04 10:00-14:00

Φωτογραφίες: Ελπίδα Σπύρου

Δεν απαιτείται κράτηση
  • Open House 2019
  • Διεύθυνση Καποδιστρίου 34
  • Πρόσβαση M1, Μ2: Ομόνοια
  • Είδος κτιρίου ΔΗΜΟΣΙΑ
  • Περιοχή ΚΥΨΕΛΗ - ΠΑΤΗΣΙΑ - ΜΟΥΣΕΙΟ
  • Περίοδος 1900-1940