ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ – ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΠΝΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ – ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΠΝΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Το Πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο, σχεδιασμένο από τον Π. Αθανασάκη και τον Α. Λιγδόπουλο το 1927, αποτελεί ένα από τα πιο αξιόλογα δείγματα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής της εποχής του. Το κτίριο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι μόνο για τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του ή την κοινωνική και οικονομική του συμβολή στην ιστορία της πόλης, αλλά και για τον τρόπο λειτουργίας του μετά την επανάχρησή του. Σήμερα στεγάζει, μεταξύ άλλων, τη Βιβλιοθήκη Πόλης και τη Μπενάκειο Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων.

* Απαιτείται ταυτότητα ή διαβατήριο και ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ τηλεφωνική κράτηση

Φωτογραφίες: αρχείο Βιβλιοθήκης της Βουλής της Ελλήνων (εξωτερική), Μάγδα Τριανταφυλλίδου (εσωτερική)

  • Open House 2019
  • Διεύθυνση Λένορμαν 218
  • Είδος κτιρίου ΔΗΜΟΣΙΑ
  • Περιοχή ΚΟΛΩΝΟΣ
  • Περίοδος 1900-1940