Πρόγραμμα Ξεναγήσεων – ALL VIRTUAL TOURS

VIRTUAL TOURS

Βίντεο με ξεναγήσεις σε κτίρια της Αθήνας, που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων OPEN HOUSE Athens 2020, 2021 και 2022

  • Είδος κτιρίου
  • Περιοχή
  • Περίοδος
  • Δράση