ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Νεοκλασικό κτίριο του 1895, που αποκαταστάθηκε στις αρχές του ‘90 από την Alpha Bank και στεγάζει από το 2008 το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστoπούλου.

Φωτογραφίες: Aris Vedertsis (εξωτερική), αρχείο Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστoπούλου (εσωτερική)

Δεν απαιτείται κράτηση
  • Open House 2019
  • Διεύθυνση Πλουτάρχου 9, Κολωνάκι
  • Πρόσβαση Μ3: Ευαγγελισμός
  • Είδος κτιρίου ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
  • Περιοχή ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ - ΚΟΛΩΝΑΚΙ - ΕΞΑΡΧΕΙΑ - ΝΕΑΠΟΛΗ
  • Περίοδος - 19ος ΑΙΩΝΑΣ