ΒΙΛΑ ΚΑΖΟΥΛΗ

ΒΙΛΑ ΚΑΖΟΥΛΗ

Η Βίλα Καζούλη είναι μια εξοχική παραθεριστικού τύπου κατοικία του τέλους του 19ου αιώνα, η οποία αποκαταστάθηκε πλήρως το 2000.

Φωτογραφίες: Ειρήνη Παπαλού

Δεν απαιτείται κράτηση
  • Open House 2022, 2019, 2018, 2017, LIVESTREAMING
  • Διεύθυνση Γρηγορίου Λαμπράκη & Ζηρίνη, Κηφισιά
  • Πρόσβαση Μ1: σταθμός Κηφισιά, Λεωφορεία: 550, Α7 στάση Ζηρίνειο
  • Είδος κτιρίου ΔΗΜΟΣΙΑ
  • Περιοχή ΚΗΦΙΣΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΡΙ
  • Περίοδος 1900-1940