ΠΛΙΝΘΟΚΕΡΑΜΟΠΟΙΕΙO ΤΣΑΛΑΠΑΤΑ

ΠΛΙΝΘΟΚΕΡΑΜΟΠΟΙΕΙO ΤΣΑΛΑΠΑΤΑ

Το Εργοστάσιο Πλινθοκεραμοποιίας, που ιδρύθηκε το 1926 από τους αδελφούς Νικόλαο και Σπυρίδωνα Τσαλαπάτα, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα του είδους του. Σήμερα, τα εργαστήρια και οι βιομηχανικοί χώροι έχουν αναστηλωθεί και αποτελούν σπάνιο δείγμα διασωζόμενου βιομηχανικού συγκροτήματος στον ελληνικό χώρο. Στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, η παραγωγική διαδικασία έχει ανασυντεθεί βήμα προς βήμα: βαγονέτα, δεξαμενές αργίλου, τριβεία, πρέσες, κοπτήρες, ξηραντήρια, η επιβλητική κάμινος Hoffmann, καθώς και τελικά προϊόντα, τούβλα και κεραμίδια διαφόρων τύπων. Έτσι, το Εργοστάσιο Τσαλαπάτα «λειτουργεί» ξανά από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, ως Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα, ζωντανεύοντας όλα τα στάδια της παραγωγής πλίνθων και κεράμων, καθώς και την καθημερινή ζωή των εργατών που δούλευαν στο εργοστάσιο.

ΩΡΑΡΙΟ
27/05 10:00-18:00
28/05 10:00-18:00

Φωτογραφίες: © ΠΙΟΠ, Ν. Δανιηλίδης

Δεν απαιτείται κράτηση
  • Open House VOLOS
  • Διεύθυνση Πολυχώρος Τσαλαπάτα - Νότια Πύλη
  • Είδος κτιρίου ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
  • Περίοδος 1900-1940