ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Μελέτη του 1990 που υλοποιήθηκε το 1990-1995 από το γραφείο μελετών Α.Ν. Τομπάζη, το οποίο στεγάζεται στο συγκρότημα

φωτογραφία: Α. Τομπάζης

Δεν απαιτείται κράτηση
  • Open House 2015
  • Διεύθυνση Μονεμβασιάς 27, Πολύδροσο
  • Είδος κτιρίου ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
  • Περίοδος 1941-2000

Related Projects