MOΥΣΕΙΟ ΒΟΡΡΕ

MOΥΣΕΙΟ ΒΟΡΡΕ

Η αρχιτεκτονική μελέτη του μουσείου από τον αρχιτέκτονα Μιχάλη Φωτιάδη ολοκληρώθηκε σε τέσσερις φάσεις (1970, 1975, 1983, 2005) περνώντας από την κατοικία του Ίωνα Βορρέ στο λαογραφικό και στο σημερινό Μουσείο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης.

Φωτογραφίες: αρχείο Μουσείου Βορρέ

Δεν απαιτείται κράτηση
  • Open House 2016, 2015
  • Διεύθυνση Πάροδος Διαδόχου Κων/νου 1, Παιανία
  • Πρόσβαση Λεωφορεία 125, 307, 308
  • Είδος κτιρίου ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
  • Περίοδος 1941-2000