ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ MONASTERY ESTATE VENETIAN HARBOR

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ MONASTERY ESTATE VENETIAN HARBOR

Κάστρο του 16ου αιώνα, ιδιοκτησίας Ενετού ευγενή, που αποκαταστάθηκε το 2015 από τις Κυριακή Καστρινάκη και Άντα Tiganus Κοκολάκη, για να στεγάσει το ξενοδοχείο Monastery Estate Venetian Harbor.

ΩΡΑΡΙΟ
12/06 12:00-15:00
13/06 12:00-15:00

Φωτογραφίες: αρχείο ξενοδοχείου

Δεν απαιτείται κράτηση
  • Open House CHANIA
  • Διεύθυνση 4η πάροδος Καλλίνικου Σαρπάκη 40
  • Είδος κτιρίου ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
  • Περίοδος - 19ος ΑΙΩΝΑΣ