ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Μετατροπή βιομηχανικού κτιρίου του 1950 σε γυμναστήριο, από τις αρχιτέκτονες Ν. Μάρδα και Δ. Μπαλντά το 2014.

Φωτογραφίες: αρχείο Νέλλυς Μάρδα

Δεν απαιτείται κράτηση
  • Open House 2016
  • Διεύθυνση Μάτσα 15, Κηφισιά
  • Πρόσβαση Λεωφορεία: 543, Β9 (στάση Καλυφτάκη)
  • Είδος κτιρίου ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
  • Περιοχή ΚΗΦΙΣΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΡΙ
  • Περίοδος 21ος ΑΙΩΝΑΣ