ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΗ ΣΠΙΡΕΡ

ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΗ ΣΠΙΡΕΡ

Σήμερα στεγάζει το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης, τη Βιβλιοθήκη και άλλες υπηρεσίες του Δήμου Βόλου.

ΩΡΑΡΙΟ
27/05 11:00-14:00 (μόνο εξωτερικές ξεναγήσεις μετά τις 13:00)
28/05 11:00-14:00 (μόνο εξωτερικές ξεναγήσεις)

Φωτογραφίες: Μαριαλένα Βαλδαβέλλη

Δεν απαιτείται κράτηση
  • Open House VOLOS
  • Διεύθυνση Μικρασιατών 81
  • Είδος κτιρίου ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
  • Περίοδος 1900-1940