ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Αναδιαμόρφωση του υπάρχοντος κτιρίου του 1988, που στεγάζει το Δημοτικό Σχολείο της Γερμανικής Σχολής Αθηνών, από το αρχιτεκτονικό γραφείο της Α. Καλλίρη, το 2016.

Φωτογραφίες: Χαράλαμπος Λουιζίδης

Δεν απαιτείται κράτηση
  • Open House 2018, 2017
  • Διεύθυνση Δημόκριτου 6 & Γερμανικής Σχολής Αθηνών, Μαρούσι
  • Πρόσβαση Λεωφορεία: 550, Α7, Ε14, Χ14 στάσεις Εκθεσιακό Κέντρο και Αγορά (επί της Κηφισίας)
  • Είδος κτιρίου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 
  • Περιοχή ΜΑΡΟΥΣΙ
  • Περίοδος 1941-2000, 21ος ΑΙΩΝΑΣ