ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΠΕΝΙΖΕΛΩΝ

ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΠΕΝΙΖΕΛΩΝ

Τυπική αρχοντική κατοικία που χρονολογείται στο πρώτο μισό του 18ου αιώνα κι αποκαταστάθηκε το 2008-2009 σε μελέτη των Γ. Κίζη, Κ. Ασλανίδη, Χ. Πινάτση, Ε. Τσακανίκα και Χ. Ζόμπολα.

Φωτογραφίες: Γιώργης Γερόλυμπος

Δεν απαιτείται κράτηση
  • Open House 2018
  • Διεύθυνση Αδριανού 96
  • Πρόσβαση Μ1, Μ3: σταθμός Μοναστηράκι / Μ2: σταθμός Ακρόπολη
  • Είδος κτιρίου ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ, ΔΗΜΟΣΙΑ
  • Περιοχή ΠΛΑΚΑ - ΑΚΡΟΠΟΛΗ - ΚΟΥΚΑΚΙ
  • Περίοδος - 19ος ΑΙΩΝΑΣ