ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ALBA

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ALBA

Αρχιτέκτων: Μιχάλης Φωτιάδης & Συνεργάτες Αρχιτέκτονες (συνεργάτες: Ε. Βουρλούμη, Λ. Γιαννούση) -1994

φωτογραφία: Α. Κ.

Δεν απαιτείται κράτηση
  • Open House 2014
  • Διεύθυνση Ξενίας 6, Αμπελόκηποι
  • Είδος κτιρίου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 
  • Περιοχή ΙΛΙΣΙΑ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ
  • Περίοδος 1941-2000

Related Projects