70ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ”

70ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ”

Έργο του αρχιτέκτονα Π. Καραντινού, που χτίστηκε το 1932

φωτογραφία: Παναγιώτης Σουλιώτης

Δεν απαιτείται κράτηση
  • Open House 2015, 2014
  • Διεύθυνση Καλλισπέρη 1, Ακρόπολη
  • Είδος κτιρίου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 
  • Περιοχή ΠΛΑΚΑ - ΑΚΡΟΠΟΛΗ - ΚΟΥΚΑΚΙ
  • Περίοδος 1941-2000

Related Projects