ALEXIA KOKKINOU

ALEXIA KOKKINOU

MADE IN ATHENS

Photos: owner’s archive 

  • Open House MADE in Athens 2023, MADE in Athens 2021
  • Διεύθυνση 3 Roma St., Kolonaki
  • Είδος κτιρίου WORKSPACES
  • Περιοχή LYKAVITOS - KOLONAKI - EXARCHIA - NEAPOLI
  • Περίοδος 1941-2000