Πρόγραμμα Ξεναγήσεων 2023 – SUSTAINABILITY

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ “SUSTAINABILITY”

1 & 2 ΑΠΡ Mέσα από τη θεματική ενότητα “Sustainability” γίνεται μια προσπάθεια ανάδειξης της βιοκλιματικής προσέγγισης στον σχεδιασμό μέσα από τα παρακάτω σύγχρονα παραδείγματα.

Χορηγός “Sustainability”: PRODEA

  • Είδος κτιρίου
  • Περιοχή
  • Περίοδος
  • Δράση