Πρόγραμμα Ξεναγήσεων 2022 – OPEN OFFICE

OPEN OFFICE 2022  

Βίντεο με συνεντεύξεις σε 4 αρχιτεκτονικά γραφεία της Αθήνας

  • Είδος κτιρίου
  • Περιοχή
  • Περίοδος
  • Δράση