Πρόγραμμα Ξεναγήσεων 2021 – OPEN OFFICE

OPEN OFFICE 2021  

Βίντεο με συνεντεύξεις σε 5 αρχιτεκτονικά γραφεία της Αθήνας

  • Είδος κτιρίου
  • Περιοχή
  • Περίοδος
  • Ωράριο
  • Προσβασιμότητα ΑμεΑ