15 - 17 Μαι

ATOPOS cvc / ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ

Σαλαμίνος 72, Μεταξουργείο


Αρχιτέκτων:   - 1912
                         CFCOMPANY -2009 (αποκατάσταση)

φωτογραφία: Πάνος Κοκκινιάς